O NAMA

 

VMT-1024x680

VMT ZAŠTITA I KONSALTING D.O.O. ima jasno postavljen poslovni cilj, unapređenje zaštite na radu i podizanja nivoa bezbednosti zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju ove oblasti u svim privrednim granama i industrijskim proizvodnim procesima na jedan viši nivo, a sve sa ciljem smanjenja povreda na radu i nastanka profesionalnih obolenja, kao i smanjenja troškova zbog odsusvta zaposlenih, kao i eventualnih havarija na mašinama i uređajima.

Sarađujemo sa velikim brojem privrednih subjekata u Republici Srbiji i šire, kao i sa više naučnih institucija. Preduzeće kontinuirano radi na inoviranju merne opreme i instrumenata i na usavršavanju stručnih kadrova što je osnov za efikasniji pristup novim zahtevima iz predmetne oblasti. Obavljamo sve usluge iz svoje delatnosti po metodologijama usaglašenim sa novom zakonskom regulativom i direktivama EU, odobrenim od nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike.

Na osnovu Rešenja ministra rada i socijalne politike, dobili smo LICENCU za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlje na radu.

Broj rešenja 164-02-00172/2015-01


 

Kontaktirajte nas